Начало

Информация за процедури по ЗОП на Община Сунгурларе


За да намерите търсената от Вас новина/публикация използвайте линковете с категории публикации в горната част на екрана. Можете да търсите и филтрирате новини/публикации чрез филтър, в който може да попълните

  • Уникален № в регистъра на АОП: (напр.00047-2014-0010)
  •  част от наименование на процедура по ЗОП
  •  част от съдържанието на публикация/новина

В основния екран ще се визуализира списък с новини/публикации, отговарящи на поставения филтър. За да разгледате пълния текст на публикацията, натиснете върху заглавието и, или бутонът Детайли...
Ако към дадена новина/публикация има прикачени файлове, те могат да се изтеглят с еднократно кликване на левия бутон на мишката върху наименованието на прикачения файл.

Вътрешни правила

Закон за обществени поръчки 2014

Този закон определя принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение.

Последни публикации