Начало

УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 738996

УНИКАЛЕН НОМЕР НА РЕШЕНИЕТО В АОП-738995

НОМЕР В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА: 2016-13

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ-09.08.2016

 

Описание:

"ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА" -„Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Техническа" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с кандидатстване на община Сунгурларе по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ по обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на общинска образователна инфраструктура на територията на Община Сунгурларе”,

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 Избор на изпълнител за „Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на проект с работно заглавие: „Рехабилитация на Общински път BGS2267 / II - 73, Веселиново - Лозарево / Прилеп - жп гара Завет - Завет -Съединение / III - 7305 /.” „Рехабилитация на Общински път BGS2267 / II - 73, Веселиново - Лозарево / Прилеп - жп гара Завет - Завет -Съединение / III - 7305 /.

 

За детайлна информация и достъп, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 738996

Последни публикации