Публични покани

УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 9056226
НОМЕР В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА: 2016-19
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:26.09.2016-17:00ч.
ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ -27.09.2016-10:00

Описание:

Вид на процедурата - Публична обява по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП
„ Ремонт и рехабилитация на улици в община Сунгурларе както следва :
1. Ремонт и рехабилитация на ул. „Девети септември” ,гр. Сунгурларе;
2. Ремонт и рехабилитация на ул. „Гео Милев”,гр. Сунгурларе;
3. Ремонт и рехабилитация на ул. „Изгрев” ,гр. Сунгурларе;
4. Ремонт и рехабилитация на ул. „Чаньо Димов”, с. Лозарево;
5. Ремонт и рехабилитация на ул. „Централна”, с. Климаш;
6. Ремонт и рехабилитация на ул. „Девети септември”, с.  Прилеп;
7. Ремонт и рехабилитация на ул. „Централна”, с. Есен;
8. Ремонт и рехабилитация на ул. „Първа” , с. Съединение;
9. Ремонт и рехабилитация на ул. „Десета”, с. Съединение;
10. Ремонт и рехабилитация на ул. „Стара планина”, с. Манолич;"

За детайлна информация и достъп, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9056226