Публични покани

УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 9055871
НОМЕР В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА: 2016-18
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:07.09.2016-17:00ч.

Описание:

„Доставка  канцеларски материали и на  офис консумативи за нуждите на Община  Сунгурларе “

 

За детайлна информация и достъп, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9055871