Публични покани

УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 9055656
НОМЕР В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА: 2016-17
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: СТРОИТЕЛСТВО
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:07.09.2016/17:00ч.

Описание:

„Рехабилитация на улици в община Сунгурларе както следва :1. Рехабилитация на ул. „Кирил и Методий”,гр. Сунгурларе  2. Рехабилитация на ул. „Стара планина”,с. Манолич;”

 

За детайлна информация и достъп, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9055656